Wydawnictwa archiwalne

Publikacje tu prezentowane maja status tzw. Domeny Publicznej, czyli są to takie publikacje, co do których autorskie prawa majątkowe wygasły. Wszystkie wydawnictwa w tym dziale zostały udostępnione dzięki uprzejmości Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej zrzeszonej w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Pliki zapisane są w formacie PDF.

 

Zabobony myśliwskie. Jak wiadomo, brać myśliwska zawsze była przesądna i skora do usprawiedliwiania niepowodzeń łowieckich na różne sposoby. Zabobony tu przedstawione zebrał i opisał Julian Ejsmond, myśliwy i pisarz dwudziestolecia międzywojennego. Tomik wydany w Warszawie w 1925 roku.

[wpdm_file id=33]

 

Przewodnik Łowiecki. Przewodnik wydany nakładem Towarzystwa Myśliwskiego im.Św.Huberta w 1884 we Lwowie. Zawiera statut i regulamin Towarzystwa oraz ówczesne regulacje prawne dotyczące łowiectwa. Ciekawostką jest kalendarz polowań, gdzie „pola białe oznaczą czas polowania, a zielone czas szanowania zwierzyny.”

[wpdm_file id=32]

 

Łowiec PolskiŁowiec Polski z datą 01.09.1939. Ostatni przedwojenny numer naszego pisma. Na ostatniej stronie znajduję się wkładka informująca o zawieszeniu działalności pisma w związku z zaistniałą wówczas sytuacja polityczną, dodana prawdopodobnie gdy pismo było już oddane do druku. [wpdm_file id=14]

 

Łowiec PolskiŁowiec Polski z datą 09.1945. Pierwszy powojenny numer pisma,
jeszcze w formie biuletynu.[wpdm_file id=15]

 

Muzyka myśliwska. Jest to wydawnictwo z 1935r. Zawiera słowo Muzyka myśliwska
wstępne do audycji radiowej pt. „Polska pieśń myśliwska” nadanej ze Lwowa 01.02.1935r. [wpdm_file id=16]