Kalendarz polowań 2018/2019

KOŁO ŁOWIECKIE „RYŚ” NOWOGARD

KALENDARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH I AKCJI „WNYK”
W SEZONIE ŁOWIECKIM 2018/2019
NA TERENIE OBWODU ŁOWIECKIEGO Nr 110

Kalendarz polowań KŁ „Ryś” w sezonie 2018/2019
L. p. Data polowania Godzina zbiórki Zwierzyna do pozyskania lub rodzaj akcji Kierownik polowania Uwagi
01 21 października(niedziela) 07:00 jeleń, dzik,drapieżnik Matusiak Z.
Przęczek W.
transport własny myśliwego
02 03 listopada (sobota) 07:00 jeleń,dzik,drapieżnik
POLOWANIE HUBERTOWSKIE
Skibiszewski M.
Soszka P.
transport własny myśliwego
03 10 listopada (sobota) 07:00 jeleń, dzik,drapieżnik Garguliński R.
Borsukiewicz K.
transport własny myśliwego
04 24 – 25 listopada(sobota i niedziela) 07:00 POLOWANIE MYŚLIWYCH ZAGRANICZNYCH Skibiszewski M.
Soszka P.
transport organizatora
05 02 grudnia (niedziela) 08:00 Akcja „WNYK” Chlebowski J. transport własny myśliwego
06 08 grudnia (sobota) 07:00 jeleń, dzik,drapieżnik Zieliński S.
Zińczuk J.
transport własny myśliwego
07 16 grudnia (niedziela) 08:00 Akcja „WNYK” Gieryń A. transport własny myśliwego
08 23 grudnia (niedziela) 07:00 jeleń, dzik, drapieżnik
POLOWANIE WIGILIJNE
Skibiszewski M.
Nadolska J.
transport własny myśliwego
09 04-06 stycznia (piątek – niedziela) 07:00 POLOWANIE MYŚLIWYCH ZAGRANICZNYCH Skibiszewski M.
Soszka P.
transport organizatora
10 12 stycznia (sobota) 07:00 jeleń, dzik, drapieżnik Skibiszewski M.
Soszka P.
transport własny myśliwego
11 15 stycznia (wtorek) 07:00 jeleń, dzik, drapieżnik Skibiszewski M.
Soszka P.
transport własny myśliwego
12 20 stycznia (niedziela) 08:00 akcja „WNYK” Kowalczyk H. transport własny myśliwego
13 03 lutego (niedziela) 08:00 akcja „WNYK”
POLOWANIE: bażant, drapieżnik
Skibiszewski M.

transport własny myśliwego

14 17 lutego (niedziela) 08:00 Akcja „WNYK”
POLOWANIE: bażant, drapieżnik
Soszka P. transport własny myśliwego

Składka na PZŁ w 2019r. wynosi:

  • Normalna – 357 zł.
  • Ulgowa – 197 zł. ( zgodnie ze Statutem PZŁ)

Wpłaty należy dokonać na konto Koła lub u Skarbnika Koła Kol. H. Kowalczyka (wyłącznie
myśliwi macierzyści) do dnia 10 grudnia 2018r.

Każdy myśliwy zobowiązany jest uczestniczyć w co najmniej trzech akcjach „WNYK”
W przeciwnym razie zobowiązany będzie zapłacić kwotę 70 złotych za każdą
nieobecność.

Uczestnicy polowania lub akcji „WNYK” powinni każdorazowo stawić się o wyznaczonych
godzinach na zbiórce w Stanicy Myśliwskiej „RYSIÓWKA” w Krasnołęce.

DARZ BÓR
SEKRETARZ KOŁA
~Jacek Chlebowski