Kalendarz polowań 2022/2023

KOŁO ŁOWIECKIE „RYŚ” NOWOGARD

 

KALENDARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH
W SEZONIE ŁOWIECKIM 2022/2023
NA TERENIE OBWODU ŁOWIECKIEGO Nr 110

[wpdm_file id=68]

Kalendarz polowań KŁ „Ryś” w sezonie 2022/2023
L. p. Data polowania Godzina zbiórki Zwierzyna do pozyskania lub rodzaj akcji Kierownik polowania Uwagi
01 23 października(niedziela) 07:00 jeleń, dzik, drapieżnik Matusiak Z.
Przęczek W. 
transport własny myśliwego
02 05 listopada (sobota) 07:00 Jeleń, dzik, drapieżnik
POLOWANIE HUBERTOWSKIE
Soszka P.
Lisiewicz J
transport własny
myśliwego
03 17-18-19 listopada
(czwartek-piątek – sobota)
07:00 POLOWANIE MYŚLIWYCH
KOMERCYJNYCH
Soszka P.
Zieliński S.
transport organizatora
04 27 listopada
(niedziela)
07:00 jeleń, dzik, drapieżnik. Zieliński S.
Kusiak K.
transport własny
myśliwego
05 10 grudnia
(sobota)
07:00 jeleń, dzik, drapieżnik. Bielski S..
Chlebowski J.
transport własny
myśliwego
06 18 grudnia
(niedziela)
07:00 jeleń, dzik, drapieżnik.
POLOWANIE WIGILIJNE
Soszka P.
Lisiewicz J
transport własny
myśliwego
07 07 stycznia
(sobota)
07:00 jeleń, dzik, drapieżnik.
POLOWANIE NOWOROCZNE
Borsukiewicz K.
Garguliński R.
transport własny
myśliwego
08 15 stycznia
(niedziela)
07:00 jeleń, dzik, drapieżnik Soszka P.
Zieliński S.
transport własny myśliwego
09 28 stycznia
(sobota) 
07:00 dzik, drapieżnik Dalmata Z.
Zińczuk J.
transport własny myśliwego
           
           
           
           
           
           
           

Składka na PZŁ w 2021r. wynosi:

  • Normalna – na dzień 15.10.2020 brak potwierdzonych danych
  • Ulgowa – na dzień 15.10.2020 brak potwierdzonych danych

Wpłaty należy dokonać na konto Koła do dnia 10 grudnia 2020r.
(szczegóły u skarbnika koła)
Uczestnicy polowania powinni każdorazowo stawić się o wyznaczonych godzinach na zbiórce w Stanicy Myśliwskiej „RYSIÓWKA” w Krasnołęce.
DARZ BÓR

SEKRETARZ KOŁA
/-/
Jacek Chlebowski