Trofea medalowe KŁ RYŚ Nowogard

Nasz kolega Andrzej Borak, pokusił się o zestawienie medalowych trofeów, pozyskanych przez członków Koła Łowieckiego RYŚ w Nowogardzie na przestrzeni lat 1979-2017. Efekt jego pracy poniżej. Plik można także pobrać w formacie PDF.

[wpdm_file id=62]

Wykaz trofeów medalowych zdobytych przez myśliwych
KŁ „Ryś” w Nowogardzie.

Lp. Imię i nazwisko Gatunek/

rodzaj trofeum

Data zdobycia/

Obwód 110

Wycena

(pkt.)

Medal
1 Henryk Barcz Dzik/oręż 1990 116,70 srebrny
Dzik/oręż 1998 113,85 brązowy
2 Tomasz Bogalecki Borsuk/czaszka 28.09.2016 23,83 złoty
3 Andrzej Borak Lis/czaszka 14.09.2013 24,90 srebrny
Borsuk/czaszka 2007 24,19 złoty
Borsuk/czaszka 05.10.2009 23,90 złoty
Borsuk/czaszka 2003 22,40 brązowy
Bóbr/czaszka 10.02.2017 25,67 srebrny
4 Andrzej Dalmata Jeleń/wieniec 1986 182,50 brązowy
5  Roman Garguliński

 

 Jeleń/wieniec 10.10.2013 190,54 srebrny
Jeleń/wieniec 29.01.2010 178,42 brązowy
6  Arnold Gieryń Jeleń/wieniec 1992 188,42 brązowy
Rogacz/parostki 1995 118,65 srebrny
Dzik/oręż 1996 115,95 srebrny
7 Roman Kotulski Dzik/oręż 1979 112,55 brązowy
8 Maciej Krawczak Borsuk/czaszka 15.10.2012 22,29 brązowy
9 Henryk Krupiczowicz Dzik/oręż 2005 113,80 brązowy
Dzik/oręż 2012 112,40 brązowy
10 Artur Laskowski Dzik/oręż 21.04.2012 113,25 brązowy
11 Zbigniew Matusiak Jeleń/wieniec 20.09.2016 171,04 brązowy
12  Marian Majchrzak Jeleń/wieniec 09.09.2012 204,78 srebrny
Jeleń/wieniec  1991 188,31 brązowy
Jeleń/wieniec  19.09.2011 187,30 brązowy
 Jeleń/wieniec  2004  186,75 brązowy
 Jeleń/wieniec  22.09.2013  186,43 brązowy
 Jeleń/wieniec  1986  178,45 brązowy
 Jeleń/wieniec  1986  175,21 brązowy
Rogacz/parostki 2000 122,95 srebrny
Rogacz/parostki 27.07.2015 113,93 brązowy
Rogacz/parostki 1991 113,85 brązowy
Rogacz/parostki 20.08.2011 109,25 brązowy
Rogacz/parostki 01.09.2011 107,50 brązowy
Rogacz/parostki 03.06.2015 105,73 brązowy
Dzik/oręż 1992 112,50 brązowy
Dzik/oręż 1992 110,05 brązowy
13 Tomasz Mokros Jeleń/wieniec 17.09.2014 203,89  srebrny
 Jeleń/wieniec 26.02.2015 198,60 srebrny
 Jeleń/wieniec  17.08.2014 184,95 brązowy
14 Wojciech Przęczek Dzik/oręż 2004 116,15 srebrny
15 Michał Rybicki Rogacz/parostki 1992 120,27 srebrny
16 Stanisław Salamoński Dzik/oręż 25.10.2009 113,55 brązowy
17 Wadim Siegień Dzik/oręż 13.10.2008 115,95 srebrny
18  Mariusz Skibiszewski  Jeleń/wieniec 30.11.2011 195,34 srebrny
 Jeleń/wieniec  07.09.2016 183,13 brązowy
 Jeleń/wieniec  2016 175,46 brązowy
 Jeleń/wieniec  14.09.2013 173,42 brązowy
 Jeleń/wieniec  13.09.2015 172,28 brązowy
Rogacz/parostki 07.08.2011 140,98 złoty
Rogacz/parostki 01.09.2013 111,80 brązowy
Rogacz/parostki 30.08.2006 109,15 brązowy
Dzik/oręż 30.06.2016 114,20 brązowy
Dzik/oręż 14.06.2014 113,90 brązowy
Dzik/oręż 09.01.2016 111,65 brązowy
Dzik/oręż 25.10.2013 111,30 brązowy
Dzik/oręż 28.12.2013 110,55 brązowy
Dzik/oręż 18.06.2014 110,15 brązowy
Dzik/oręż 03.01.2016 110,00 brązowy
Lis/czaszka 18.08.2016 25,22 złoty
Lis/czaszka 06.12.2016 24,80 srebrny
Lis/czaszka 03.08.2015 24,24 brązowy
    Borsuk/czaszka 03.09.2016 23,31 złoty
Borsuk/czaszka 25.10.2013 23,04 złoty
Borsuk/czaszka 15.09.2016 22,29 brązowy
Borsuk/czaszka 11.10.2011 22,15 brązowy
19

 

Dariusz Skorupa Jeleń/wieniec 22.10.2015 188,47 brązowy
Jeleń/wieniec 23.09.2010 187,46 brązowy
Jeleń/wieniec 30.09.2016 184,51 brązowy
Jeleń/wieniec 06.09.2012 182,38 brązowy
Rogacz/parostki 21.09.2010 107,35 brązowy
Rogacz/parostki 31.08.2012 105,20 brązowy
Dzik/oręż 07.11.2007 113,75 brązowy
Dzik/oręż 27.10.2009 112,10 brązowy
Dzik/oręż 20.12.2009 111,95 brązowy
Dzik/oręż 20.11.2010 110,80 brązowy
Lis/czaszka 14.09.2013 25,23 złoty
Lis/czaszka 25.12.2015 24,85 srebrny
Borsuk/czaszka 18.10.2013 22,30 brązowy
20 Paweł Soszka Jeleń/wieniec 09.09.2016 179,17

 

brązowy

 

Lis/czaszka 25.10.2014 24,17 brązowy
21 Józef Wielecki Jeleń/wieniec 1978 177,88 brązowy
22 Janusz Wiśniewski Borsuk/czaszka 2007 23,32 złoty
23 Jan Wołoch Jeleń/wieniec 26.09.2016 187,28 brązowy
Dzik/oręż 03.02.2013 118,10 srebrny
24 Zenon Zieleśkiewicz Jeleń/wieniec 1989 180,17 brązowy
25 Michał Zieliński Jeleń/wieniec 12.09.2013 177,58 brązowy
26  Sebastian Zieliński

 

 Jeleń/wieniec 17.10.2013 207,56 srebrny
 Jeleń/wieniec 25.10.2013 197,65 srebrny
Jeleń/wieniec  15.09.2012 184,92 brązowy
Jeleń/wieniec  11.09.2013 179,12 brązowy

Opracował na podst. danych ZO. PZŁ w Szczecinie wg stanu na dzień 31.03.2017r.
Andrzej Borak