Wojciech Kossak (1857-1942)

Autoportret z koniem na polowaniu (1925)

====================================================================================

Polowanie par force u Józefa Potockiego w Antoninach (1909)

====================================================================================