Historia Koła

Archiwalne zdjęcie członków Koła Łowieckiego Ryś

Początki Koła Łowieckiego „RYŚ” w Nowogardzie sięgają czasów sprzed sześćdziesięciu lat.

W roku 1946 powstało w Nowogardzie Koło Łowieckie „Jastrząb”, które istniało do końca 1959 roku. W roku 1960 następuje reorganizacja Związku Łowieckiego na Polski Związek Łowiecki.

Grupa inicjatywna 14 osobowa reorganizuje również Koło Łowieckie „Jastrząb” na Koło Łowieckie „Ryś” w Nowogardzie i podpisuje Statut oraz dokonuje jego Rejestracji.

Data 14 stycznia jest datą historyczną dla Koła Łowieckiego „Ryś” w Nowogardzie, bowiem to w tym dniu zostało założone dzięki zmaganiom 14 osób, a byli to:

 • Zakrzewski Zbigniew,
 • Kosmala Zygmunt,
 • Stefański Henryk,
 • Szczepkowski Władysław,
 • Galus Jan,
 • Bartocha Jan,
 • Kosmala Mieczysław,
 • Nowakowski Józef,
 • Chudyk Edward,
 • Bąk Jan,
 • Urbański Franciszek,
 • Kacprzewski Jan,
 • Szymański Józef,
 • Trochimiak Władysław

Natomiast w dniu 22 lutego 1960 roku Koło zostało zatwierdzone przez Szczecińską Wojewódzką Radę Łowiecką a 12 marca 1960 roku wpisano Koło do rejestru Kół Łowieckich pod pozycją nr l w Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Powiatowej Rady Narodowej w Nowogardzie. Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu organizacyjnym wybrano Zarząd Koła „RYŚ” w Nowogardzie. Pierwszym Prezesem był Kol. Jan Bartocha, Łowczym Kol. Jan Galus, Sekretarzem Kol. Zygmunt Kosmala a Skarbnikiem Kol. Zbigniew Zakrzewski. Przez koło przewinęło się wielu wybitnych myśliwych i z każdym rokiem w szeregi naszego Koła wstępują nowi członkowie zaangażowani w pracę i ochronę łowiska. I tak w chwili obecnej Koło liczy sobie 73 członków.

Członkowie Koła Łowieckiego Ryś

Na czas powstania tego w[psu tj. 28 sierpnia 2010r Zarząd Koła pracował w składzie:

 • Prezes – Gieryń Arnold,
 • Łowczy – Skibiszewski Mariusz,
 • Podłowczy – Soszka Paweł,
 • Skarbnik – Kowalczyk Henryk,
 • Sekretarz – Chlebowski Jacek

W tym miejscu należałoby wspomnieć o kolegach, którzy w minionych latach sprawowali wzorowo funkcje członków Zarządu Koła, byli to:

 • Rybicki Michał (długoletni łowczy),
 • Bartocha Jan,
 • Galus Jan,
 • Majewski Stanisław,
 • Zakrzewski Zbigniew,
 • Jagodziński Mirosław,
 • Gieryń Arnold obecny Prezes Koła.

Członkowie naszego Koła pełnili również funkcje w okręgowych Władzach Polskiego Związku Łowieckiego.

Koło Łowieckie „RYŚ” W Nowogardzie od wielu lat uznane jest w naszym środowisku za wyróżniające się w prowadzeniu działalności statutowej. Podstawą funkcjonowania Koła jest prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, ograniczanie liczebności drapieżników, stabilizacja populacji zwierzyny grubej, współdziałanie z właścicielami lasów i gruntów ornych, pozwalające na utrzymanie optymalnych stanów zwierzyny, bez niepotrzebnych konfliktów.

Postawa Koła owocuje bardzo dobrą współpracą z miejscowymi rolnikami w zakresie wykonywania polowania, jak też występujących szkód w uprawach rolnych.

Dużo środków pieniężnych, uzyskanych zwłaszcza z polowań dewizowych, myśliwi przeznaczają na zagospodarowanie obwodów tj. budowę urządzeń łowieckich, uprawę poletek żerowych, zgryzowych, produkcyjnych oraz na dokarmianie zwierzyny. Na poletkach łowieckich uprawiany jest topinambur i kukurydza a na poletkach zgryzowych lipa i jesion. Każdej zimy prowadzone jest systematyczne dokarmianie zwierzyny.
W minionym sezonie do paśników i karmowisk wywieziono karmy objętościowe suchej (snopówka) 3,8 ton, karmy objętościowej soczystej (marchew, buraki) 2,5 tony, karmy treściwej (ziarna zbóż, ziemniaki) 50 ton oraz sól (lizawki) w ilości ponad 400 kg.

Koło pierwotnie przyjęło w dzierżawę trzy obwody łowieckie w jednym kompleksie o łącznej powierzchni 23000 ha, położone na terenie Nadleśnictwa Nowogard wokół Nowogardu. Były to obwody nr 46 później zmieniony na nr 44, obwód nr 47 później jako 51 oraz 48 zmieniony na obwód 52. Te trzy obwody w roku 1995 zostały połączone w jeden obwód łowiecki nr 110 i tak jest do dzisiaj.
Obecnie całkowita powierzchnia naszego obwodu wynosi 22 752 ha z czego gruntów leśnych jest tylko 4 492 ha. Nasze tereny łowieckie obfitują w dziki, sarny i jelenie.

W sezonie 2009/2010 pozyskaliśmy 345 szt. zwierzyny czarnej i 272 szt. zwierzyny płowej, dla porównania w sezonie 1964/1965 pozyskano tylko 3 szt. zwierzyny czarnej i 11 szt. zwierzyny płowej. Tak jak wszędzie brakuje zwierzyny drobnej więc od wielu lat myśliwi z Koła konsekwentnie i wytrwale zasiedlają łowiska w bażanty i króliki.

Przez te wszystkie lata w naszym łowisku zostało pozyskanych wiele Medalowych Trofeów Łowieckich, takich jak wieńce jeleni byków, parostki rogaczy, oręże dzików czy też czaszki borsuków. Dużym sukcesem Koła jest strzelectwo, zarówno indywidualne jak i drużynowe. Nasi koledzy są w czołówce klasy powszechnej okręg szczecińskiego. Inicjatorami strzelectwa sportowego w naszym Kole byli koledzy: Henryk Barcz, Mirosław Jagodziński i Janusz Wiśniewski. Wielu kolegów za swoją pracę, za zaangażowanie zostali odznaczeni medalami zasług łowieckich a 26 października 1988 roku nasze Koło zostało odznaczone medalem za Zasługi dla Gospodarki Łowieckiej woj. szczecińskiego.

W naszym obwodzie łowieckim zauważalnie zwiększyła się liczba powstających różnego rodzaju urządzeń i tak też dla porównania w roku 1985 było tylko 12 szt. ambon dzisiaj mamy ich aż 162 szt., podobnie jest z lizawkami, dawniej było 42 szt. obecnie jest ich ok 100 szt., to tylko jeden z licznych przykładów pozytywnie zmieniającej się gospodarki łowieckiej w naszym Kole.

Dzięki pasji i zaangażowaniu myśliwych powstają coraz to nowsze urządzenia, które całorocznie są pod opieką kolegów. W ten sposób Koło nadal rozwija się i prowadzi nowoczesną gospodarkę łowiecką, dbając o prawidłowe zagospodarowanie łowiska, rozsądne korzystanie z jego zasobów a także patrząc w przyszłość w przekazaniu dla następnych pokoleń. Nasze Koło współpracuje ze szkołami w zakresie ochrony środowiska, przez wiele lat sprawowało patronat nad szkołą podstawową w Długołęce. Organizujemy dla młodzieży wyjazdy w teren, wspólnie działając na rzecz ochrony przyrody, przekazując tym samym praktyczną wiedzę o łowiectwie.

W roku 2004 na Walnym Zgromadzeniu członków Koła została podjęta uchwała o przekształceniu obiektu w Krasnołęce, który służył dotychczas jako magazyn paszowy na stanice myśliwską. Prace adaptacyjne i modernizacyjne w większości zostały wykonane przez członków Koła. Domek otrzymał nazwę „Rysiówka” i jest chlubą naszego Koła.

Jesteśmy więc zwykłym Kołem z problemami jakie niesie codzienność ale życzymy sobie aby tak zostało przez następne dziesięciolecia.

Najważniejsze w życiu jest bowiem to, aby mieć gdzie wracać i to z prawdziwą przyjemnością.

Darz Bór
Krasnołęka, 28 sierpnia 2010 roku