Juliusz Kossak (1824-1899)

maurycy-potocki-na-polowaniu

Maurycy Potocki na polowaniu (1845)

===================================================================================

polowanie-na-lisa

Polowanie na lisa (1857)

===================================================================================

polowanie-par-force-z-ogarami

Polowanie par force z ogarami (1868)

====================================================================================

polowanie-w-poturzycy-u-dzieduszyckich

Polowanie w Poturzycy u Dzieduszyckich (1855)

===================================================================================

wyjazd-na-polowanie

Wyjazd na polowanie (1876)

===================================================================================

wyjazd-na-polowanie-z-sokolem

Wyjazd na polowanie z sokołem (1868)

===================================================================================

napad-wilkow-na-sanie-w-czworke-koni

Napad wilków na sanie w czwórkę koni (1879)

====================================================================================

polowanie-na-zajaca

Polowanie na zająca (1883)

====================================================================================

polowanie-stepowe-na-wilka

Polowanie stepowe na wilka (1883)

====================================================================================