Warning: Use of undefined constant simple_breadcrumb - assumed 'simple_breadcrumb' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/twentytwelve/category.php on line 18

Komunikaty

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów na „ZABAWĘ HUBERTOWSKĄ”, która odbędzie
się w dniu 05.11.2022r. o godz.19.00 w Stanicy Myśliwskiej „RYSIÓWKA” w Krasnołęce.
Odpłatność 50 zł. od myśliwego.
Chętnych prosimy o zapisy u Kol. Sławomira Bielskiego tel. 668 137 244
Ostateczny termin zapisywania się do dnia 25.10.2022r.
,

 

                                                                            Zarząd Koła Łowieckiego „RYŚ” w Nowogardzie

Ten wpis został opublikowany w Komunikaty dnia , przez .

N.W.Z.C.K.

Zarząd Koła Łowieckiego „Ryś” w Nowogardzie zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2020 r o godz. 17.00 w stanicy myśliwskiej „Rysiówka” w Krasnołęce odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Odczytanie protokołu W.Z.C.K z 2019 r
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 4. przyjęcie regulaminu obrad
 5. Wybór komisji
  • skrutacyjnej
  • uchwał i wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019/20 składają
  • Prezes
  • Łowczy
  • Skarbnik
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja dotycząca sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 9. Przedłożenie projektu i planu działania Koła i Zarządu na rok gospodarczy 2020/21
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwał i wniosków
 12. Zakończenie obrad

Z uwagi na konieczność zatwierdzenia bilansu, prosimy Koleżanki i Kolegów o przybycie na obrady.
Darz Bór.
                                          SEKRETARZ KOŁA
                                                     /-/
                                          Jacek Chlebowski

Ten wpis został opublikowany w Komunikaty dnia , przez .

UWAGA: W związku z pandemią COVID-19 składki członkowskie oraz wszelkie inne zobowiązania finansowe wobec koła prosimy wpłacać na rachunek bankowy :

83 1020 4812 0000 0102 0058 1595

SEKRETARZ KOŁA

/-/

Jacek Chlebowski

RODO – obowiązek informacyjny /Komunikat stały/

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Koło Łowieckie RYŚ z siedzibą w Krasnołęce 30,(dalej „Administrator” lub „KŁ RYŚ”) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach i celach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Państwa dane są gromadzone w celu:

1) prowadzenia gospodarki łowieckiej;

2) troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;

3) ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;

4) czuwania nad przestrzeganiem przez członków KŁ RYŚ w Nowogardzie prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;

5) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;

6) współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;

7) wspierania i prowadzenia prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;

8) prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;

9) realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

10) egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z naszą Polityką retencji danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie może Pan/Pani uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma Pan/Pani również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia.

W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pan/Pani możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO). Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do Polskiego Związku Łowieckiego.

Koleżanki i Koledzy
Wasze dane osobowe znajdują się w naszej bazie i przetwarzamy je w celu realizacji celów statutowych Polskiego Związku Łowieckiego. 
Zapewniamy, że przykładamy dużą wagę do ochrony Waszej prywatności.

Zarząd Koła Łowieckiego RYŚ w Nowogardzie

Ten wpis został opublikowany w Komunikaty dnia , przez .